Tp.HCM duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

 

Năm 2022 chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người của thành phố là 21,2m2/người với tổng vốn đầu tư khoảng 72.578 tỷ đồng.

 

Ngày 27/12, theo thông tin từ Văn phòng UBND Tp.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch này, tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm tối thiểu từ nay đến năm 2025 là 50 triệu m2; chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tối thiểu khoảng 23,5m2/người. Trong đó, khu vực trung tâm hiện hữu là 25,6m2/người, khu vực nội thành hiện hữu 22,5m2/người, khu vực nội thành phát triển 23,9m2/người và khu vực 5 huyện ngoại thành 24,2m2/người.

Về nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 là khoảng 566.983 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại khoảng 239.748 tỷ đồng; nguồn vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, cá nhân khoảng 289.542 tỷ đồng; vốn đầu tư nhà ở xã hội tối thiểu khoảng 37.693 tỷ đồng.

Năm 2022 chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người của thành phố là 21,2m2/người với tổng vốn đầu tư khoảng 72.578 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại 28.425 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, cá nhân 43.456 tỷ đồng; vốn đầu tư nhà ở xã hội khoảng 698 tỷ đồng.

Bảo Anh

Theo Nhịp sống kinh tế

Nguồn: https://cafef.vn/tphcm-duyet-ke-hoach-phat-trien-nha-o-giai-doan-2021-2025-20211228090334129.chn